U zdecydowanej większości (ok. 96%) chorych w tej grupie wiekowej występuje postać rzutowo-remisyjna. Pierwsze objawy mają zwykle charakter dyskretnych deficytów neurologicznych. Najczęściej są to zaburzenia ruchowe, zaburzenia czucia lub widzenia. Rzuty występują częściej niż u dorosłych, za to w zdecydowanej większości objawy ustępują szybciej i nie pozostawiają żadnych deficytów. Średni czas osiągnięcia niepełnosprawności na poziomie 4 punktów EDSS jest zdecydowanie dłuższy niż u osób dorosłych (ok. 20 lat u dzieci versus 10 lat u dorosłych). Przejście z postaci rzutowo-remisyjnej do wtórnie postępującej też następuje znacznie później.

Częstymi objawami u dzieci są zaburzenia poznawcze, zespół przewlekłego zmęczenia i zaburzenia emocjonalne. Na te aspekty choroby rodzice powinni być szczególnie wyczuleni, okazać zrozumienie i wsparcie. Dziecko może odczuwać zmęczenie nieadekwatne do wykonanych wcześniej czynności i wcale nie oznacza to, że jest rozkapryszone czy leniwe. To samo dotyczy nauki. Mogą pojawić się problemy z pamięcią i skupieniem uwagi. Być może dziecko będzie musiało więcej czasu poświęcić na naukę, by osiągnąć taki efekt jak dawniej. Objawy depresyjne czy wybuchy agresji niekoniecznie będą wynikiem dorastania. Warto w tym zakresie poszukać pomocy specjalisty. Więcej możesz przeczytać o tym poniżej, w zakładce wsparcie psychologiczne.